The Virtual Park

 
 

Virtual Park forestår design- og prosjektledelse. Vårt mål er å designe og bygge "parker" i ordest videste forstand, med konstruksjoner, landskap og menneskelig aktivitet. I rommet og på arealet skal mennesker komme sammen for opplevelser. Vi søker det naturlige og er interessert i de aspektene ved teknologien som hjelper oss til naturlig utvikling, der mennesker blir tatt hånd om. Vi kaller det "Rolig, Rent og Inviterende".


Kontakt vip@virtualpark.no for å starte ditt eget drømmeprosjekt.
 

Skal vi lage noe sammen?

Virtual Park begynner med tegning, men er mye mer. Det er prosjekter, media, konstruksjon, ideer, konsepter og et nettverk av flotte mennesker.